කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

චලිතය හා ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රස්ථාර

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2011, ISBN: 978-955-97779-3-9, ප්‍රමාණය A5 පිටු 268

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – චලිතය හා ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රස්ථාර

රු 640.00

Out of stock

Description

චලිතය ආශ්‍රිතව පරිසරයේ දක්නට ලැබෙන විවිධ අවස්ථා වෙන්කර මූලධර්ම ඔස්සේ සාකච්ඡා කිරීමෙන් හා විශාල උදාහරණ ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන්, අභ්‍යාස සඳහා අත්වැල් ලබා දීමෙන් ස්වයං අධ්‍යාපනයේ යෙදෙමින් උසස් පෙළ විභාගයට සූදානම් වන සිසුන්ට අවශ්‍ය කරන මග පෙන්වීම මෙම ග්‍රන්ථයෙන් සැපයේ.

Additional information

Weight 0.315 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “චලිතය හා ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රස්ථාර”

Your email address will not be published. Required fields are marked *