කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

ඝර්ෂණය

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2010, ISBN: 978-955-1605-24-7, ප්‍රමාණය A5 පිටු 292

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – ඝර්ෂණය

රු 640.00

Out of stock

Description

අප පරිසරයේ ඕනෑම වස්තුවක් මත තවත් වස්තුවක් චලිත කරවීමේ දී චලිතය වළක්වන, පෘෂ්ඨය දිගේ ක්‍රියා කරන බලය ඝර්ෂණ බලය වේ. තම ජීවිතයේ දී ඝර්ෂණ බලය අත් නොවිඳි සත්ත්වයෙන් නොමැත. ඝර්ෂණය අප සමග යාව ජීව ලෙස හැසිරේ. විටෙක අපගේ කාර්යවලට බාධා කරන අතර තවත් මොහොතක සහයෝගය ලබා දෙයි. ඝර්ෂණ විෂයය පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාවක් මෙම පොතින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.335 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඝර්ෂණය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *