කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

ගැටුම

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2011, ISBN: 978-955-1605-10-0, ප්‍රමාණය A5 පිටු 182

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – ගැටුම

රු 460.00

Out of stock

Description

පරිසරයේ දී අපට නිරතුරුව ම හමුවන සංසිද්ධියක් වන ‘ගැටුම’ පිළිබඳව මූලික ම අවස්ථාවලින් ආරම්භ වී වඩාත් සරල ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට මෙම පොතෙන් උත්සහ දරා ඇත.

Additional information

Weight 0.22 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1.5 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ගැටුම”

Your email address will not be published. Required fields are marked *