නිල්මිණී අබේධීර

ගති විද්‍යාව II

ප්‍රකාශනය: සමුද්‍ර පොත් ප්‍රකාශකයෝ © 2020, ISBN: 978-955-710-012-8, ප්‍රමාණය B5 පිටු 292

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – ගති විද්‍යාව II

රු 650.00

Available on backorder

Description

උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය නව නිර්දේශයේ ‘ගති විද්‍යාව’ යටතේ පහත කොටස් මෙම පොතෙන් ආවරණය වේ.

  • කාර්යය
  • ශක්තිය
  • ජවය (ක්ෂමතාව)
  • ආවේගය හා ගම්‍යතාව
  • ප්‍රත්‍යාස්ථ වස්තුවල ගැටුම්
  • වෘත්ත චලිතය
  • සරල අනුවර්තී චලිතය

Additional information

Weight 0.475 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1.3 cm
WRITER

නිල්මිණී අබේධීර