කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

කාර්යය ශක්තිය හා ක්ෂමතාව

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2018, ISBN: 978-955-1605-19-3, ප්‍රමාණය A5 පිටු 184

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – කාර්යය ශක්තිය හා ක්ෂමතාව

රු 460.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය විෂය නිර්දේශයේ කාර්යය, ශක්තිය හා ක්ෂමතාවට අදාළ ගණිත කරුණු විශාල උදාහරණ ප්‍රමාණයක් ඇසුරින් මෙම පොතෙන් සාකච්ඡා කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.225 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1.5 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කාර්යය ශක්තිය හා ක්ෂමතාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *