ඩබ්ලිව්. කේ. හේවගේ

කලනය

කර්තෘ: ඩබ්ලිව්. කේ. හේවගේ

ප්‍රකාශනය: විරණි ප්‍රකාශකයෝ © 2011, ප්‍රමාණය A5, පිටු 414,

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ගණිතය – කලනය

රු 780.00

9 in stock

Additional information

Weight 0.3 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2.5 cm
WRITER

ඩබ්ලිව්. කේ. හේවගේ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කලනය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *