සුනේත්‍රා වීරකෝන්

උසස් පෙළ ශුද්ධ ගණිතය

කර්තෘ: චතුරිකා ශ්‍රීමාලි අබේකෝන්, සුනේත්‍රා වීරකෝන්, කපිල සිල්වා

ප්‍රකාශනය: විද්‍යා ප්‍රකාශකයෝ © 2017 පළමු වැනි මුද්‍රණය, ISBN: 978-955-7280-03-5, ප්‍රමාණය A4, පිටු 254

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ (වසර 13) ශුද්ධ ගණිතය

රු 750.00

Out of stock

Description

මෙහි ඉදිරිපත් කොට ඇත්තේ උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය විෂය නිර්දේශයෙහි 13 වසර ශුද්ධ ගණිතය විෂය මාලාවට අයත් පාඩම් සහ ඒ ඒ පාඩමට අදාළ විභාග ප්‍රශ්න සහ විසඳූ ගැටලු ය.

මේ පොත සමග සංයුක්ත තැටියක් ද නිකුත් කෙරේ. ඊට අමතරව අදාළ ගණිත සංකල්ප පැහැදිලි  කැරෙන වීඩියෝ ඇතුළත් අන්තර්ජාල යොමුවක් ද ඇත.

Additional information

Weight 0.59 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.5 cm
WRITER

සුනේත්‍රා වීරකෝන්

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “උසස් පෙළ ශුද්ධ ගණිතය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *