කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

ආවේගය සහ ගම්‍යතාවය

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2008, ISBN: 978-955-1605-11-7, ප්‍රමාණය A5 පිටු 232

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – ආවේගය සහ ගම්‍යතාවය

රු 560.00

1 in stock (can be backordered)

Description

ආවේගය පිළිබඳ මූලික ම අවස්ථාවෙන් ආරම්භ වී විවිධාකාරයේ පරිසර ආශ්‍රිත උදාහරණ ඇසුරින් පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා කර ඇත. විෂයය පිළිබඳ පූර්ණ දැනුමක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ සලසා ඇති අතර ඕනෑම විභාගයකට සාර්ථකව මුහුන දීමට පුහුණු වීම සඳහා විශාල ගැටලු ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කර ඇත. මූලධර්ම ඔස්සේ පිළිතුරට ළඟාවන ආකාරය අත්වැලක් මගින් පෙන්වා දී ඇත.

Additional information

Weight 0.27 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ආවේගය සහ ගම්‍යතාවය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *