කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

අසමානතා

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2012, ISBN: 978-955-1605-27-8, ප්‍රමාණය A5 පිටු 216

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – අසමානතා

රු 640.00

2 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය විෂය නිර්දේශයට අදාළ ‘අසමානතා’ පිළිබඳව විශාල උදාහරණ ප්‍රමාණයක් සහිතව මෙම ග්‍රන්ථයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.27 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අසමානතා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *