අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

අවකල සමීකරණ හැඳින්වීම

කර්තෘ: එස්. එල්. ග්‍රීන්

ප්‍රකාශනය:‍ අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව  © 2007, ප්‍රමාණය A5, පිටු 178

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ගණිතය: අවකල සමීකරණ හැඳින්වීම

රු 450.00

Out of stock

Description

මෙය S. L. Green ගේ Introduction to Differential Equations කෘතියෙහි සිංහල පරිවර්තනයයි.  හෙ. තිලකානන්ද විසින් පරිවර්තනය කර ඇති මෙම කෘතියෙහි පළමු වරට මෙම විෂයය ඉගෙන ගන්නා අයට වුව පහසුවෙන් අවබෝධ වන පරිදි විසඳූ අභ්‍යාස රාශියක් ඇතුළත් කොට ගණිත ක්‍රම පැහැදිලි කොට ඇත.

Additional information

WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අවකල සමීකරණ හැඳින්වීම”

Your email address will not be published. Required fields are marked *