කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

අවකලනය

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2011, ISBN: 978-955-1605-25-4, ප්‍රමාණය A5 පිටු 360

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – අවකලනය

රු 660.00

1 in stock (can be backordered)

Description

සර් අයිසැක් නිව්ටන් සහ ලිබ්නිස්  විසින් ‘සීමාව’ ඔස්සේ කලනය හඳුන්වා දෙමින් තාරකා විද්‍යාව, ඉංජිනේරු විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, භූ විද්‍යාව, සමාජ විද්‍යාව ආදී සෑම විෂය ක්ෂේත්‍රයකම පාහේ මංපෙත් පුළුල් කරන ලදී. ඒ පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාවක් මේ පොතෙන් ඉදිරිපත් කොට ඇති අතර උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය විෂය නිර්දේශයේ කලනය කොටස සම්පූර්ණයෙන් ම ආවරණය කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.41 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2.5 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අවකලනය”

Your email address will not be published.