කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

අනුකලනය

කර්තෘ: කේ.එම්.ඩී.එස්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: ලක්වා ප්‍රකාශකයෝ © 2013, ISBN: 978-955-1605-08-7, ප්‍රමාණය A5 පිටු 280

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය – අනුකලනය

රු 1,450.00

Out of stock

Description

අනුකලනය හා එහි යෙදීම් පිළිබඳව විස්තරාත්මකව මෙම ග්‍රන්ථයෙහි සාකච්ඡා කර ඇත.  අනුකලනයේ මූලික ම අවස්ථාවෙන් ආරම්භ වී සෑම ක්‍රමවේදයක් ම සරලව ඉදිරිපත් කර ඇත. කොටස්වලට වෙන් කිරීමෙන් ශිෂ්‍යයාට පහසුවෙන් අවබෝධ කර ගැනීමට අවස්ථා සකසා ඇත.

අනුකලනය පොතක් පරිහරණයේ දී වෙනත් විෂයයක පොතක් පරිහරණය කරනු ලබන ක්‍රමවේදයට වඩා වෙනස් මගක් ගත යුතු වේ. පොත කියවාගෙන නො ගොස් කොළයක් ලඟ තබා ගෙන විෂය කොටස් තමා විසින් ම කිරීමෙන් ක්‍රියාකාරී ඉගෙනුමක් බවට පරිවර්තනය කර ගත හැකි ය.

Additional information

Weight 0.335 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2.5 cm
WRITER

කේ. එම්. ඩී. එස්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අනුකලනය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *