සුදන්ත ලියනගේ

s සහ p ගොනුවල රසායනය

කර්තෘ: මහාචාර්ය ‌සුදන්ත ලියනගේ

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2010 දෙවැනි සංස්කරණය, ISBN: 978-955-97663-2-5, ප්‍රමාණය A5, පිටු 184

අන්තර්ගතය: s සහ P ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය (දෙවැනි සංස්කරණය)

රු 400.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ නව විෂය නිර්දේශයේ s සහ p ගොනුවල රසයානයට අමතර කරුණු කිහිපයක් ද මෙහි සාකච්ඡා කෙරේ.

Additional information

Weight 0.25 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1.5 cm
WRITER

සුදන්ත ලියනගේ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “s සහ p ගොනුවල රසායනය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *