රංග ගුණරත්න

රසායනික සමතුලිතතාවය

කර්තෘ: රංග ගුණරත්න

ප්‍රකාශනය: කෙම්වින්© 2021, ISBN: 978-955-1621-52-0, ප්‍රමාණය A4, පිටු 208

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: රසායනික සමතුලිතතාවය

රු 1,600.00

6 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයයේ 12 වැනි ඒකකය වන සමතුලිතතාවයහි පළමු වැනි කොටස, රසායනික සමතුලිතතාවය මෙම ග්‍රන්ථයෙන් ආවරණය කැරේ.

Additional information

Weight 0.280 kg
Dimensions 28 × 21 × 1 cm
WRITER

රංග ගුණරත්න

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසායනික සමතුලිතතාවය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *