සුදන්ත ලියනගේ

d ගොනුවේ රසායනය

කර්තෘ: මහාචාර්ය ‌සුදන්ත ලියනගේ

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2013 තෙවැනි මුද්‍රණය, ISBN: 978-955-97663-0-9, ප්‍රමාණය A5, පිටු 138

අන්තර්ගතය: d ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය (දෙවැනි සංස්කරණය)

රු 350.00

Out of stock

Description

මෙහි පළමු වැනි කොටසේ දී d ගොනුව පිළිබඳ විස්තරාත්මක අධ්‍යයනයකට අවැසි මූලික සංකල්ප වන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේ විශේෂතා, ඔක්සිකරණ අංක විචලන රටා, සංගත සංකීර්ණ සෑදීම ඇතුළු විශේෂ ගුණ පිළිබඳ හැඳින්වීම, සංකීර්ණවල ස්ථායීතාවය හා සංගත සංකීර්ණවල වර්ණ යන කොටස් යම් ගැඹුරක් සහිතව සාකච්ඡා කර ඇත. එසේම, විද්‍යුත් සෘණතාවය හා සංගත සංකීර්ණවල නාමකරණය පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් ද යොමු කර ඇත.

දෙවැනි කොටසේ දී ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය කිහිපයක විශේෂ ලක්ෂණ සහ ගුණ පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරේ.

Additional information

Weight 0.2 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1 cm
WRITER

සුදන්ත ලියනගේ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “d ගොනුවේ රසායනය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *