ආරියදාස බියන්විල

12,13 ශ්‍රේණි රසායන විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2019, ISBN: 978-955-30-9353-0, ප්‍රමාණය A5, පිටු 154

අන්තර්ගතය: 12,13 ශ්‍රේණි රසායන විද්‍යාව

රු 300.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශය යටතේ, රසායන ද්‍රව්‍ය නිස්සාරණය සහ පරිසර සංරක්ෂණය යන තේමාව යටතේ මෙම පොත සම්පාදනය කර ඇත.

කර්මාන්ත ජාල ව්‍යාපෘති මෙන්ම, පහසුවෙන් මතකයෙන් ගිලිහීමට ඉඩ ඇති ප්‍රතික්‍රියා සමීකරණ පිළිබඳ දැනුම පුණරීක්ෂණය සඳහා ද මෙම පොත අනර්ග ය.

Additional information

Weight 0.175 kg
Dimensions 21 × 14 × 1 cm
WRITER

ආරියදාස බියන්විල