අරුණ බණ්ඩාර

සරල කාබනික පරිවර්තන

කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2012, ISBN: 978-955-0753-14-7, ප්‍රමාණය A5, පිටු 134

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: සරල කාබනික පරිවර්තන

රු 450.00

1 in stock

Description

මෙම ග්‍රන්ථයේ සඳහන් පිළිවෙලට ක්‍රමාරෝහණ අභ්‍යාසවල නිරත වීමෙන් කටපාඩම් කිරීමකින් තොරව කාබනික ප්‍රතික්‍රියා සිදුවන ආකාරය තර්කානුකූලව විමසා බැලීමටත්, එමගින් බහුවරණ ප්‍රශ්නපත්‍රයේ කාබනික රසායනයට අදාළ බහුවරණ ගැටලු, ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලැබෙන සංස්ලේෂණ මෙන්ම, රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයටත් සාර්ථකව පිළිතුරු ලිවීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

Additional information

Weight 0.175 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 0.5 cm
WRITER

අරුණ බණ්ඩාර

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සරල කාබනික පරිවර්තන”

Your email address will not be published. Required fields are marked *