හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

සමතුලිතතාව වර්ග කළ බහුවරණ ප්‍රශ්න

කර්තෘ: හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2013, ISBN: 978-955-30353-4-9, ප්‍රමාණය A4, පිටු 188

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: සමතුලිතතාව (වර්ග කළ බහුවරණ ප්‍රශ්න)

රු 950.00

1 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව සමතුලිතතාව ඒකකයට අදාළ බහුවරණ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙය කර්තෘගේ ‘සමතුලිතතාව’ සිද්ධාන්ත කෘතිය හා සමගාමීව භාවිත කළ හැක්කකි.

Additional information

Weight 0.435 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

හේමචන්ද්‍ර බස්නායක