අරුණ බණ්ඩාර

සමතුලිතතාවය (බහුවරණ සංග්‍රහය)

කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2011, ISBN: 978-955-07530-6-2, ප්‍රමාණය B5, පිටු 74

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: සමතුලිතතාවය (බහුවරණ සංග්‍රහය)

රු 300.00

1 in stock

Description

මෙහි උසස් පෙළ විභාගය සඳහා නියමිත භෞතික රසායනයට අදාළ රසායනික, අයනික, හා කලාප සමතුලිතතාවය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් බහුවරණ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කොට ඇත.

 

Additional information

Weight 0.11 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 0.5 cm
WRITER

අරුණ බණ්ඩාර

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සමතුලිතතාවය (බහුවරණ සංග්‍රහය)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *