හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

ශක්ති විද්‍යාව වර්ග කළ බහුවරණ ප්‍රශ්න

කර්තෘ: හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2017, ISBN: 978-955-30774-6-2, ප්‍රමාණය A4, පිටු 136

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: ශක්ති විද්‍යාව (වර්ග කළ බහුවරණ ප්‍රශ්න)

රු 650.00

Available on backorder

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව ශක්ති විද්‍යාව ඒකකයට අදාළ බහුවරණ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙය කර්තෘගේ ‘ශක්ති විද්‍යාව’ සිද්ධාන්ත කෘතිය හා සමගාමීව භාවිත කළ හැක්කකි.

Additional information

Weight 0.365 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

හේමචන්ද්‍ර බස්නායක