විද්‍යුත් රසායනය

කර්තෘ: රංග ගුණරත්න

ප්‍රකාශනය: කෙම්වින්© 2016, ISBN: 978-955-1621-26-1, ප්‍රමාණය A4, පිටු 126

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: විද්‍යුත් රසායනය

රු 450.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයේ “විද්‍යුත් රසායනය” කොටස මෙම ග්‍රන්ථයෙන් ආවරණය වේ. එහිදී, විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ සහ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ වර්ග, කෝෂ විභව, ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභව සහ විද්‍යුත්රසායනික ශ්‍රේණිය, වාණිජ කෝෂ, ලෝහ විඛාදනය, විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍ය කෝෂ ආදිය අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.265 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “විද්‍යුත් රසායනය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *