හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

විද්‍යුත් රසායනය වර්ග කළ බහුවරණ

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2018, ISBN: 978-955-30-7366-2, ප්‍රමාණය A4, පිටු 108

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: විද්‍යුත් රසායනය වර්ග කළ බහුවරණ ප්‍රශ්න

රු 400.00

1 in stock (can be backordered)

Description

ඔබ විද්‍යුත් රසායනයට අදාළ කිසියම් උප ඒකකයක් අවසාන කළ පසු ඊට අදාළව මෙම පොතේ ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමට උත්සහ කරන්න. එය ඔබගේ දැනුම වර්ධනයට මෙන් ම අවශ්‍ය දැනුම ඔබට ලැබී ඇත් ද යන්න දැන ගැනීමට ද වැදගත් වේ.

Additional information

Weight 0.305 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.8 cm
WRITER

හේමචන්ද්‍ර බස්නායක