ආරියදාස බියන්විල

රසායන විද්‍යා ගවේෂණ

ප්‍රකාශනය: ඇස් ගොඩගේ 2015, ISBN: 978-955-30-6309-0 ප්‍රමාණය A5, පිටු 74

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: රසායන විද්‍යා ගවේෂණ

රු 200.00

Available on backorder

Description

මෙහි පරමාණුක උප අංශු පිළිබඳ ගවේෂණ, මූලද්‍රව්‍ය වර්ගීකරණය පිළිබඳ ගවේෂණ, ප්‍රථම මූලද්‍රව්‍ය 30 පිළිබඳ ගවේෂණ, බන්ධන පිළිබඳ ගවේෂණ, භෞතික රසායන ගවේෂණ, නූතන විද්‍යා ගවේෂණ, විද්වතුන් පිළිබඳ ජීවන තොරතුරු, විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය යනාදිය ඇතුළත් වේ.

Additional information

Weight 0.105 kg
Dimensions 21 × 14 × 0.5 cm
WRITER

ආරියදාස බියන්විල