ඩබ්ලිව්. ඩී. ඩබ්ලිව්. ජයතිලක

රසායන විද්‍යාව – 9 කොටස

කර්තෘ: මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඩී. ඩබ්ලිව්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: සචින්තක ප්‍රකාශන © 2017, ISBN: 978-955-0993-03-1, ප්‍රමාණය B5, පිටු 134

අන්තර්ගතය: කර්මාන්ත රසායනය යනු කුමක් ද? s ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත, p ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත,  d ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත, බහුඅවයවක හා බහුඅවයවක කර්මාන්තය, ශාක ද්‍රව්‍ය මත පදනම් වූ රසායනික කර්මාන්ත කිහිපයක්, පාරිසරික රසායනය යනු කුමක් ද? ස්වභාවික චක්‍ර, වායුගෝලය දූෂණය, ජලගෝලයේ දූෂණය

රු 400.00

3 in stock (can be backordered)

Description

වර්ෂ 2019 දී පැවැත්වීමට නියමිත උසස් පෙළ විභාගය සඳහා විෂය නිර්දේශයේ සංශෝධිත කොටස් ද මෙම ග්‍රන්ථයට ඇතුළත් කොට ඇත. තවද, පැරැණි නිර්දේශය යටතේ විභාගයට පෙනී සිටින අපේක්ෂකයින්ට ද තම දැනුම තව දුරටත් දියුණු කර ගැනීම සඳහා මෙම ග්‍රන්ථය කිසිදු භාධාවකින් තොරව හැදෑරීමට හැකි වනු ඇත.

Additional information

Weight 0.25 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

ඩබ්ලිව්. ඩී. ඩබ්ලිව්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසායන විද්‍යාව – 9 කොටස”

Your email address will not be published. Required fields are marked *