ඩබ්ලිව්. ඩී. ඩබ්ලිව්. ජයතිලක

රසායන විද්‍යාව – 9 කොටස

කර්තෘ: මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඩී. ඩබ්ලිව්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: සචින්තක ප්‍රකාශන © 2017, ISBN: 978-955-0993-03-1, ප්‍රමාණය B5, පිටු 134

අන්තර්ගතය: කර්මාන්ත රසායනය යනු කුමක් ද? s ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත, p ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත,  d ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත, බහුඅවයවක හා බහුඅවයවක කර්මාන්තය, ශාක ද්‍රව්‍ය මත පදනම් වූ රසායනික කර්මාන්ත කිහිපයක්, පාරිසරික රසායනය යනු කුමක් ද? ස්වභාවික චක්‍ර, වායුගෝලය දූෂණය, ජලගෝලයේ දූෂණය

රු 400.00

10 in stock (can be backordered)

Description

වර්ෂ 2019 දී පැවැත්වීමට නියමිත උසස් පෙළ විභාගය සඳහා විෂය නිර්දේශයේ සංශෝධිත කොටස් ද මෙම ග්‍රන්ථයට ඇතුළත් කොට ඇත. තවද, පැරැණි නිර්දේශය යටතේ විභාගයට පෙනී සිටින අපේක්ෂකයින්ට ද තම දැනුම තව දුරටත් දියුණු කර ගැනීම සඳහා මෙම ග්‍රන්ථය කිසිදු භාධාවකින් තොරව හැදෑරීමට හැකි වනු ඇත.

Additional information

Weight 0.25 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

ඩබ්ලිව්. ඩී. ඩබ්ලිව්. ජයතිලක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසායන විද්‍යාව – 9 කොටස”

Your email address will not be published. Required fields are marked *