ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ

රසායන විද්‍යාව විවරණය 2012

කර්තෘ: ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ

ප්‍රකාශනය: ඇස් ගොඩගේ 2012, ISBN: 978-955-30-3870-8 ප්‍රමාණය A4, පිටු 68

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: බහුවරණ විවරණය – 2012

රු 200.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව 2012 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බහුවරණ ප්‍රශ්න සඳහා අංගසම්පූර්ණ විවරණයක් මෙහි අන්තර්ගත වේ.

ආදර්ශ බහුවරණ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු ද මෙහි අන්තර්ගත කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.195 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ