රංග ගුණරත්න

රසායන විද්‍යාව විවරණය 2011

කර්තෘ: රංග ගුණරත්න

ප්‍රකාශනය: කෙම්වින්© 2016 දස වැනි මුද්‍රණය, ISBN: 978-955-1626-17-9, ප්‍රමාණය A4, පිටු 106

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: බහුවරණ, ව්‍යුහගත රචනා, රචනා විවරණය – 2011

රු 400.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායනවිද්‍යාව 2011 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බහුවරණ, ව්‍යුහගත රචනා, රචනා ප්‍රශ්න සඳහා අංගසම්පූර්ණ විවරණයක් මෙහි අන්තර්ගත වේ.

බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු විවරණය සමඟ ආශ්‍රිත පසුගිය ප්‍රශ්න ද ඉදිරිපත් කර ඇත.

ව්‍යුහගත රචනා සහ රචනා ප්‍රශ්න සඳහා සෘජු පිළිතුරු සහ අත්‍යාවශ්‍ය පිළිතුරු පැහැදිලි කිරීම් සහ ලකුණු දීමේ පටිපාටිය ද දක්වා ඇත.

දැනුම ඇගයීමේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ද මෙහි අන්තර්ගත කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.165 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

රංග ගුණරත්න

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසායන විද්‍යාව විවරණය 2011”

Your email address will not be published. Required fields are marked *