රංග ගුණරත්න

රසායන විද්‍යාව විවරණය 2006-2010

කර්තෘ: රංග ගුණරත්න

ප්‍රකාශනය: කෙම්වින්© 2014, ISBN: 978-955-1626-03-7, ප්‍රමාණය A4,

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: බහුවරණ, ව්‍යුහගත රචනා, රචනා විවරණය – 2006-2010

රු 1,000.00

Out of stock

Description

මෙහි අන්තර්ගත වන්නේ, 2006 වසරේ සිට 2010 වසර දක්වා උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රවල බහුවරණ, ව්‍යුහගත රචනා සහ රචනා ප්‍රශ්න සඳහා සම්පූර්ණ පිිළිතුරු විවරණයකි.

Additional information

Weight 0.655 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 2 cm
WRITER

රංග ගුණරත්න

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසායන විද්‍යාව විවරණය 2006-2010”

Your email address will not be published. Required fields are marked *