රසායන විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය

කර්තෘ: මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඩී. ඩබ්ලිව්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: සචින්තක ප්‍රකාශන © 2016, ISBN: 978-955-0993-04-8, ප්‍රමාණය B5, පිටු 148

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය – ප්‍රශ්න පත්‍ර 20ක්! ප්‍රශ්න 80ක්!

රු 400.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ විභාගයේ රසායන විද්‍යා II ප්‍රශ්න පත්‍රය යටතේ එන ව්‍යුහගත රචනා කොටසට අදාළ වන ප්‍රශ්න 80ක් ඇතුළත් ප්‍රශ්න පත්‍ර 20කින් මෙම ග්‍රන්ථය සමන්විත වේ. එම සියලු ම ප්‍රශ්න විභාග මට්ටමේ ඒවා වන අතරම ඒ සියලු ම ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු ද මෙහි ඇතුළත් වේ.

Additional information

Weight 0.345 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 2 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසායන විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *