රසායන විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය

කර්තෘ: මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඩී. ඩබ්ලිව්. ජයතිලක

ප්‍රකාශනය: සචින්තක ප්‍රකාශන © 2016, ISBN: 978-955-0993-04-8, ප්‍රමාණය B5, පිටු 148

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය – ප්‍රශ්න පත්‍ර 20ක්! ප්‍රශ්න 80ක්!

රු 400.00

1 in stock

Description

උසස් පෙළ විභාගයේ රසායන විද්‍යා II ප්‍රශ්න පත්‍රය යටතේ එන ව්‍යුහගත රචනා කොටසට අදාළ වන ප්‍රශ්න 80ක් ඇතුළත් ප්‍රශ්න පත්‍ර 20කින් මෙම ග්‍රන්ථය සමන්විත වේ. එම සියලු ම ප්‍රශ්න විභාග මට්ටමේ ඒවා වන අතරම ඒ සියලු ම ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු ද මෙහි ඇතුළත් වේ.

Additional information

Weight 0.345 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 2 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසායන විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය”

Your email address will not be published.