පේසුරු

රසායන විද්‍යාව වර්ගීකරණය කළ රචනා

සංස්කරණය: ඊ.එන්. කේ. කාමිනී පී. ඉලංගකෝන්

ප්‍රකාශනය: පේසුරු © 2022, ISBN: 978-955-7514-09-3, ප්‍රමාණය A5

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව රචනා වර්ගීකරණය කළ ප්‍රශ්නෝත්තර 1980-2021

රු 1,600.00

2 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව 1980-2021 දක්වා ප්‍රශ්නපත්‍රවල රචනා ප්‍රශ්න පාඩම් අනුව වර්ගීකරණය කොට අදාළ ආදර්ශ පිළිතුරු ද ඇතුළත් කොට තැනූ වෙන් වෙන්ව ගත හැකි ප්‍රශ්නපත්‍ර කට්ටලයකි මෙය.

Additional information

Weight 0.375 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2 cm
WRITER

පේසුරු