නිශාන්ත විජේසිංහ

රසායන විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ කෙටිසටහන්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2015 , ISBN: 978-955-573-X, ප්‍රමාණය A4, පිටු 190

අන්තර්ගතය: රසායන විද්‍යාව: මතක තබා ගැනීමේ පහසු ක්‍රම සහිත පුනරීක්ෂණ කෙටිසටහන්

රු 900.00

Out of stock

Description

මතක තබා ගැනීමේ පහසු ක්‍රම සහිත පුණරීක්ෂණ කෙටි සටහන් ඇතුළත් මෙම පොතෙහි, උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ අන්තර්ගත වැදගත් කරුණු සියල්ල ම සාරාංශ කර දක්වා ඇත.

Additional information

Weight 0.25 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.2 cm
WRITER

නිශාන්ත විජේසිංහ