නිශාන්ත විජේසිංහ

රසායන විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ කෙටිසටහන්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2015 , ISBN: 978-955-573-X, ප්‍රමාණය A4, පිටු 190

අන්තර්ගතය: රසායන විද්‍යාව: මතක තබා ගැනීමේ පහසු ක්‍රම සහිත පුනරීක්ෂණ කෙටිසටහන්

රු 900.00

8 in stock

Description

මතක තබා ගැනීමේ පහසු ක්‍රම සහිත පුණරීක්ෂණ කෙටි සටහන් ඇතුළත් මෙම පොතෙහි, උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ අන්තර්ගත වැදගත් කරුණු සියල්ල ම සාරාංශ කර දක්වා ඇත.

Additional information

Weight 0.25 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.2 cm
WRITER

නිශාන්ත විජේසිංහ