රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ DVD

නිමැවුම: විශ්ව‍ටෙක් පුද්ගලික සමාගම

අන්තර්ගතය: රසායන විද්‍යාව – ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ (සිංහල මාධ්‍ය) 2017 සිට ක්‍රියාත්මක නව විෂය නිර්දේශය

රු 1,000.00

Out of stock

Description

මෙය උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව 2017 සිට ක්‍රියාත්මක නව විෂය නිර්දේශය සඳහා අදාළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සම්පූර්ණයෙන් ම ආවරණය වන පරිදි සැකසූ මෘදුකාංගයකි.

පරීක්ෂණය කරන ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝ දර්ශන ද මෙහි ඇතුළත් කොට ඇත.

වින්ඩොස් 7, වින්ඩෝස් 8 හෝ වින්ඩොස් 10 යන මෙහෙයුම් පද්ධතිවල මෙය ක්‍රියා කරවිය හැකි ය.

Additional information

Weight 0.05 kg
Dimensions 15.2 × 12.7 × 2.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ DVD”

Your email address will not be published. Required fields are marked *