රසායන විද්‍යාව: උසස් ව්‍යුහගත රචනා පුහුණුව

කර්තෘ: රංග ගුණරත්න

ප්‍රකාශනය: කෙම්වින්© 2016 දස වැනි මුද්‍රණය, ISBN: 978-955-1626-02-0, ප්‍රමාණය A4, පිටු 170

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: උසස් ව්‍යුහගත රචනා පුහුණුවඋසස් පෙළ 2019 සිට ක්‍රියාත්මක නව විෂය නිර්දේශයට උචිත ලෙස සකස් කර ඇත‍

රු 500.00

14 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ විභාගයේ දී රසායන විද්‍යා ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නපත්‍රයට හිමිවන ලකුණු 20 ම ලබා ගැනීම සඳහා මනා පුහුණුව ලබා දෙන, ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම රසායන විද්‍යා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවක් විසින් ම අනිවාර්යයෙන් ම පරිශීලනය කළ යුතු උසස් ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍ර 12ක් පිළිතුරු සමගින් මෙහි අන්තර්ගත ය.

Additional information

Weight 0.25 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසායන විද්‍යාව: උසස් ව්‍යුහගත රචනා පුහුණුව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *