රංග ගුණරත්න

රසායන විද්‍යාව: උසස් ව්‍යුහගත රචනා පුහුණුව

කර්තෘ: රංග ගුණරත්න

ප්‍රකාශනය: කෙම්වින්© 2016 දස වැනි මුද්‍රණය, ISBN: 978-955-1626-02-0, ප්‍රමාණය A4, පිටු 170

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: උසස් ව්‍යුහගත රචනා පුහුණුවඋසස් පෙළ 2019 සිට ක්‍රියාත්මක නව විෂය නිර්දේශයට උචිත ලෙස සකස් කර ඇත‍

රු 600.00

4 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ විභාගයේ දී රසායන විද්‍යා ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නපත්‍රයට හිමිවන ලකුණු 20 ම ලබා ගැනීම සඳහා මනා පුහුණුව ලබා දෙන, ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම රසායන විද්‍යා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවක් විසින් ම අනිවාර්යයෙන් ම පරිශීලනය කළ යුතු උසස් ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍ර 12ක් පිළිතුරු සමගින් මෙහි අන්තර්ගත ය.

Additional information

Weight 0.25 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.5 cm
WRITER

රංග ගුණරත්න

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසායන විද්‍යාව: උසස් ව්‍යුහගත රචනා පුහුණුව”

Your email address will not be published.