නිශාන්ත දීපාල්

රසායන විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර මාලාව – 01

කර්තෘ: නිශාන්ත දීපාල්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2014, ප්‍රමාණය A4, පිටු 58

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර

රු 200.00

Out of stock

Description

මෙය බහුවරණ විවරණය, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය සහ විශ්ලේෂණාත්මක විග්‍රයක් සහිත උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයකි.

Additional information

Weight 0.16 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

නිශාන්ත දීපාල්