ඕ. ඒ. ඉලේපෙරුම

රසායන විද්‍යාවේ විසඳූ ගැටලු

කර්තෘ: මහාචාර්ය ඕ. ඒ. ඉලේපෙරුම

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2016, ISBN: 978-955-95574-4-9, ප්‍රමාණය B5, පිටු 210

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: විසඳූ ගැටලු – රසායන විද්‍යාව හැදෑරිය යුත්තේ කෙසේ ද? ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සැපයීමේ පොදු උපදෙස්, රසායන විද්‍යාවේ ගැටලු විසඳීම, බහුවරණ ප්‍රශ්න, සාමාන්‍ය රසායනයේ ගැටලු, අකාබනික රසායනය, භෞතික රසායනය, කාබනික රසායනය, කාර්මික රසායනය.

රු 600.00

Out of stock

Description

මෙම පොතෙහි මූලික අභිමතාර්ථය වන්නේ, රසායන විද්‍යාව නිවැරැදිව හා නිරවුල් ව හැදෑරීම සඳහා තර්කානුකූල චින්තනය වර්ධනය කිරීමයි. මීට අමතරව රසායන විද්‍යාව හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීමෙන් එහි අසිරිය විඳීම වර්ධනය කර ගැනීමටත් මෙයින් හැකියාව ලැබෙනු ඇත. මෙම කරුණු සැලකිල්ට ගනිමින්, ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරුවලට අමතර ව ඒ ආශ්‍රිත දැනුම විග්‍රහ කිරීමට ද මෙහි දී උත්සහ ගෙන ඇත.

රසායන විද්‍යාවේ මූලික සිද්ධාන්ත ඉගැන්වීමේලා මෙහි දී ප්‍රශ්න විවිධාකාර පරාසයකින් තෝරාගෙන ඇති අතර වෙනත් ප්‍රශ්නෝත්තර පොත්වල මෙන් මෙහි පසුගිය උසස් පෙළ ප්‍රශ්නපත්‍රවලින් කෙළිම උපුටා ගැනීම් කර නොමැත.

Additional information

Weight 0.4 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

ඕ. ඒ. ඉලේපෙරුම

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසායන විද්‍යාවේ විසඳූ ගැටලු”

Your email address will not be published. Required fields are marked *