නිශාන්ත දීපාල්

රසායනික සමතුලිතතාවය

කර්තෘ: නිශාන්ත දීපාල්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2018 , ISBN: 978-955-50746-4-3, ප්‍රමාණය B5, පිටු 132

අන්තර්ගතය: රසායන විද්‍යාව: භෞතික රසායනය: රසායනික සමතුලිතතාවය

රු 400.00

1 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශයේ “රසායනික සමතුලිතතාව” කොටසට අදාළව රචනා කොට ඇති මෙම පොතෙන්, ඉතා සරල ගැටලුවල සිට සංකීර්ණ ගැටලු දක්වා වර්ගීකරණය කර ඇති අතර තර්කානුකූලව විෂය කරුණු අවබෝධ කර ගැනීමට ඉඩ සලස්වා ඇත.

Additional information

Weight 0.25 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.8 cm
WRITER

නිශාන්ත දීපාල්