ඕ. ඒ. ඉලේපෙරුම

භෞතික රසායනය

කර්තෘ: මහාචාර්ය ඕ. ඒ. ඉලේපෙරුම

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2015, ISBN: 978-955-95574-7-0, ප්‍රමාණය B5, පිටු 186

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: භෞතික රසායනය – චාලක රසායනය, රසායනික සමතුලිතතාව, ද්‍රාවණවල ගුණ, අම්ල හා භෂ්ම, විද්‍යුත් රසායනය.

රු 600.00

2 in stock

Description

මෙම පොත උසස් පෙළ භෞතික රසායන විද්‍යාවේ සියලු කොටස් ආවරණය වන පරිදි සම්පාදනය කර ඇත. මෙම පොතෙහි විසඳූ ගැටලු මෙන්ම අභ්‍යාස ප්‍රශ්න ද අන්තර්ගත ය.

Additional information

Weight 0.335 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

ඕ. ඒ. ඉලේපෙරුම

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භෞතික රසායනය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *