ඕ. ඒ. ඉලේපෙරුම

භෞතික රසායනය

කර්තෘ: මහාචාර්ය ඕ. ඒ. ඉලේපෙරුම

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2015, ISBN: 978-955-95574-7-0, ප්‍රමාණය B5, පිටු 186

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: භෞතික රසායනය – චාලක රසායනය, රසායනික සමතුලිතතාව, ද්‍රාවණවල ගුණ, අම්ල හා භෂ්ම, විද්‍යුත් රසායනය.

රු 600.00

Out of stock

Description

මෙම පොත උසස් පෙළ භෞතික රසායන විද්‍යාවේ සියලු කොටස් ආවරණය වන පරිදි සම්පාදනය කර ඇත. මෙම පොතෙහි විසඳූ ගැටලු මෙන්ම අභ්‍යාස ප්‍රශ්න ද අන්තර්ගත ය.

Additional information

Weight 0.335 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

ඕ. ඒ. ඉලේපෙරුම

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භෞතික රසායනය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *