සංජය මුතුකුඩ

භෞතික රසායනය 2

කර්තෘ: සංජය මුතුකුඩ

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 20‍16, ISBN: 978-955-44929-7-4, ප්‍රමාණය B5 පිටු 110

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව – භෞතික රසායනය (කලාප සමතුලිතතාව/අයනික සමතුලිතතාව/ඉලෙක්ට්‍රෝඩ සමතුලිතතාව)

රු 390.00

1 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාවේ භෞතික රසායනය කොටස මෙම පොතෙන් ආවරණය කැරෙන අතර අදාළ බහුවරණ ගැටලුවලට තර්කානුකූල ලෙස පිළිතුරු ලබා ගන්නා ආකාරය මෙහි අපූරුවට පැහැදිලි කර ඇත.

මෙම පොතේ 1974 සිට භෞතික රසායනයට අදාළ ගැටලු, විෂය නිර්දේශයට අනුකූල ලෙස වෙන් කර බහුවරණ විවරණ මාලාවක් ලෙස පෙළගස්වා ඇත.

Additional information

Weight 0.215 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.8 cm
WRITER

සංජය මුතුකුඩ