භෞතික රසායනය (තාපගතික විද්‍යාව)

කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2011, ISBN: 978-955-52260-9-7, ප්‍රමාණය A5, පිටු 98

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: භෞතික රසායනය තාපගතික විද්‍යාව දෙවන සංස්කරණය 

රු 400.00

Available on backorder

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ ‘තාප රසායනය’ ඒකකය සඳහා මෙම පොත රචනා වී ඇත.

Additional information

Weight 0.14 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භෞතික රසායනය (තාපගතික විද්‍යාව)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *