භෞතික රසායනය (තාපගතික විද්‍යාව)

කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2011, ISBN: 978-955-52260-9-7, ප්‍රමාණය A5, පිටු 98

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: භෞතික රසායනය තාපගතික විද්‍යාව දෙවන සංස්කරණය 

රු 400.00

4 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ ‘තාප රසායනය’ ඒකකය සඳහා මෙම පොත රචනා වී ඇත.

Additional information

Weight 0.14 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භෞතික රසායනය (තාපගතික විද්‍යාව)”

Your email address will not be published.