රසායන විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය 1997-2020

කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2021, ISBN: 978-955-0753-39-0, ප්‍රමාණය A5, කොටස් දෙකයි.

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: බහුවරණ විවරණය 1997-2020 

රු 1,850.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1997 සිට 2020 දක්වා, පූර්ණ පිළිතුරු විවරණයක් සහිතව මෙහි ඉදිරිපත් කොට ඇත.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසායන විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය 1997-2020”

Your email address will not be published. Required fields are marked *