අරුණ බණ්ඩාර

පරිසර රසායනය

කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2013, ISBN: 978-0753-22-2, ප්‍රමාණය A5, පිටු 73

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: පරිසර රසායනය

රු 350.00

1 in stock (can be backordered)

Description

මෙය මිනිසාගේ පාරිසරික හා සමාජයීය ගැටලු පිළිබඳව සිදුකරන ලද විවරණයක් සේ ද සැලකිය හැකි ය. මෙහි දී, පරිසර පද්ධතියක් තුළ පවතින සමතුලිතතාවය පිළිබඳව මූලිකව සාකච්ඡා කර ඇති අතර පරිසර පද්ධති ආරක්ෂා කර ගන්නා ආකාරය ද පැහැදිලි කර ඇත.

Additional information

Weight 0.105 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 0.5 cm
WRITER

අරුණ බණ්ඩාර

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පරිසර රසායනය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *