අරුණ බණ්ඩාර

පරමාණුක ව්‍යුහය සහ බන්ධන

කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2011, ISBN: 978-955-52260-4-2, ප්‍රමාණය B5, පිටු 120

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: පරමාණුක ව්‍යුහය සහ බන්ධන (බහුවරණ සංග්‍රහය)

රු 450.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්නපත්‍රය තුළ සාමාන්‍ය රසායනයට අදාළ ගැටලු වැඩි කොටසක් අන්තර්ගත බව නො රහසකි. එබැවින්වි මෙහි විභාගයට ලැබෙන ආකාරයේ ගැටලු 700ක්  ඇතුළත් කොට ඇත. මෙය පරිශීලනයෙන් රසායන විද්‍යා පළමු ඒකකයේ සියලු ම කරුණු පිළිබඳ පැහැදිලි හා නිරවුල් අවබෝධයක් ලැබෙනු ඇත.

Additional information

Weight 0.16 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1 cm
WRITER

අරුණ බණ්ඩාර

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පරමාණුක ව්‍යුහය සහ බන්ධන”

Your email address will not be published. Required fields are marked *