අරුණ බණ්ඩාර

පරමාණුක ව්‍යුහය සහ බන්ධන

කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2017, ISBN: 978-955-0753-42-0, ප්‍රමාණය A5, පිටු 454

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: පරමාණුක ව්‍යුහය සහ බන්ධන පළමු  වැනි සහ දෙවැනි ඒකක  (නව නිර්දේශය)

රු 900.00

Out of stock

Description

මෙම ග්‍රන්ථයෙන් පදාර්ථයේ ව්‍යුහය සහ ගුණ පිළිබඳව පුළුල් මෙන්ම අත්‍යාවශ්‍ය විෂය කරුණු රාශියක් පාඩම් කිරීමට සහ මතක තබා ගැනීමට පහසු වන ආකාරයෙන් ඉතා සරලව ඉදිරිපත් කර ඇත.

පැරැණි නිර්දේශයහි දෙවන, තෙවන හා සිව්වැනි ඒකක යටතේ සාකච්ඡා කළ පරමාණුක ව්‍යුහය, මූලද්‍රව්‍යවල ආවර්තිතාව සහ රසායනික බන්ධන යන ඒකක එකතු කොට නව නිර්දේශයේ පළමු වැනි ඒකකය ‘පදාර්ථයේ ව්‍යුහය සහ ගුණ’ ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත.

එමෙන්ම, මෙම නව ඒකකය තුළ, පැරැණි නිර්දේශයේ දී සාකච්ඡාවට බඳුන් නොවූ දැලිස් ව්‍යුහ, සම්ප්‍රයුක්තතාව, කොන්ටම් අංක, පවුලි බහිෂ්කාරක මූලධර්මය සහ හුන්ඩ්ස් නීතිය වැනි වැදගත් මාතෘකා සාකච්ඡාවට බදුන් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.525 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1.5 cm
WRITER

අරුණ බණ්ඩාර

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පරමාණුක ව්‍යුහය සහ බන්ධන”

Your email address will not be published. Required fields are marked *