සේනාරත්න වෙල්ගම

පදාර්ථයේ යාන්ත්‍රික ගුණ

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2014, ISBN: 978-955-30-4965-0, ප්‍රමාණය A5, පිටු 208

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව: පදාර්ථයේ යාන්ත්‍රික ගුණ

රු 450.00

Out of stock

Description

ප්‍රත්‍යාස්ථතාව, දුස්ස්‍රාවිතාව සහ පෘෂ්ඨික ආතතිය යන කොටස ආවරණය වන පරිදි මෙය සකසා ඇත.

Additional information

Weight 0.275 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1.3 cm
WRITER

සේනාරත්න වෙල්ගම