අරුණ බණ්ඩාර

පදාර්ථයේ අවස්ථා (වායු)

කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2012, ISBN: 978-955-51756-8-5, ප්‍රමාණය A5, පිටු 110

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: පදාර්ථයේ අවස්ථා (වායු)

රු 300.00

5 in stock

Description

භෞතික රසායනයේ මූලික සංකල්ප කිහිපයක් මෙහි සාකච්ඡාවට බඳුන් කර ඇත. වායු ආශ්‍රිත සියලු ම විෂය කරුණු ආවරණය වන පරිදි සැකසූ බහුවරණ හා රචනා ගැටලු ද මෙහි අන්තර්ගත කොට ඇත.

පැරැණි නිර්දේශයේ අඩංගු නොවූ වායුවල විසරණය පිළිබඳ මූලික සිද්ධාන්ත ද, වායු නියම භාවිතයෙන් මැග්නීසියම්වල මවුලික පරිමාව නිර්ණය කිරීම හා සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ද ඇතුළත් කොට ඇත.

Additional information

Weight 160 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 0.5 cm
WRITER

අරුණ බණ්ඩාර

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පදාර්ථයේ අවස්ථා (වායු)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *