රංග ගුණරත්න

චාලක රසායනය

කර්තෘ: රංග ගුණරත්න

ප්‍රකාශනය: කෙම්වින්© 2018 ප්‍රථම මුද්‍රණය, ISBN: 978-955-1621-08-7, ප්‍රමාණය A4, පිටු 150

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: චාලක රසායනය2019 සිට ඉදිරියට පැවැත්වෙන විභාග සඳහා

රු 1,200.00

6 in stock (can be backordered)

Description

මෙය චාලක රසායනය ඒකකය පිළිබඳ අංගසම්පූර්ණ සිද්ධාන්ත සහ ප්‍රායෝගික දැනුමක් ලබා දෙන, ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම රසායන විද්‍යා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවක විසින් ම පාසල් දේශන හා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණවලට සමගාමීව අධ්‍යයනය කළ යුතු ස්වාධ්‍යයන පොතකි.

Additional information

Weight 0.28 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.5 cm
WRITER

රංග ගුණරත්න

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “චාලක රසායනය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *