රංග ගුණරත්න

චාලක රසායනය

කර්තෘ: රංග ගුණරත්න

ප්‍රකාශනය: කෙම්වින්© 2018 ප්‍රථම මුද්‍රණය, ISBN: 978-955-1621-08-7, ප්‍රමාණය A4, පිටු 150

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: චාලක රසායනය2019 සිට ඉදිරියට පැවැත්වෙන විභාග සඳහා

රු 1,200.00

10 in stock (can be backordered)

Description

මෙය චාලක රසායනය ඒකකය පිළිබඳ අංගසම්පූර්ණ සිද්ධාන්ත සහ ප්‍රායෝගික දැනුමක් ලබා දෙන, ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම රසායන විද්‍යා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවක විසින් ම පාසල් දේශන හා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණවලට සමගාමීව අධ්‍යයනය කළ යුතු ස්වාධ්‍යයන පොතකි.

Additional information

Weight 0.28 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.5 cm
WRITER

රංග ගුණරත්න

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “චාලක රසායනය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *