රංග ගුණරත්න

කාබනික රසායන විද්‍යාවේ මූලික සංකල්ප

කර්තෘ: රංග ගුණරත්න

ප්‍රකාශනය: කෙම්වින්© 2018, ISBN: 978-955-1621-29-2, ප්‍රමාණය A4, පිටු 138

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: කාබනික රසායන විද්‍යාවේ මූලික සංකල්ප

රු 1,200.00

Available on backorder

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයේ හත්වැනි ඒකකය මෙම ග්‍රන්ථයෙන් ආවරණය වේ. එහිදී, කාබනික රසායනය යනු කුමක් ද? , කාබනික සංයෝග නාමකරණය, කාබනික සංයෝගවල පවතින සමාවයවිකතාවය, කාබනික රසායනයේ ඉතා වැදගත් මූලධර්ම සමහරක් ඇතුළුව මිශ්‍ර අභ්‍යාස මාලාවක්, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර ගවේෂණයක් හා දැනුම ඇගයීමේ අවසාන පරීක්ෂණයක් ද අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.21 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

රංග ගුණරත්න

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කාබනික රසායන විද්‍යාවේ මූලික සංකල්ප”

Your email address will not be published. Required fields are marked *